วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบในฤดูฝนมากกว่าฤดูอื่น และเป็นโรคที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว

การติดต่อ
เชื้อไข้หวัดใหญ่จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อโดยการไอ จาม หรือจากการสัมผัสของใช้ที่เปื้อนเชื้อโรคแล้วมาสัมผัสบริเวณใบหน้า ทำให้เชื้อเข้าสู่เยื่อบุจมูกและปาก


อาการ
ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง (38-40 องศาเซลเซียส) ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ไอแห้งๆ คล้ายหวัดธรรมดา แต่อาการมักรุนแรงและป่วยนานกว่าไข้หวัดธรรมดา และอาจมีโรคแทรกซ้อน เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ เป็นต้น ไข้จะอยู่นานประมาณ 3-5 วัน และหายเป็นปกติใน 7-10 วัน

ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดต่างกันอย่างไร
ไข้หวัดเป็นการติดเชื้อไวรัสทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหล มีไข้ไม่สูง สำหรับไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อจากไวรัสที่เรียกว่า “Influenza Virus” เป็นการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจจะลามลงปอด ผู้ป่วยจะมีอาการค่อนข้างเร็ว ไข้สูงกว่าไข้หวัด ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลียอย่างฉับพลัน
ไข้หวัดใหญ่พบมากในทุกอายุโดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ แต่อัตราการตายมักจะพบในผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เป็นต้น การฉีดวัคซีนเป็นวิธีป้องกันที่ได้ผลมากที่สุด สามารถช่วยลดอัตราการติดเชื้อ อัตราการนอนโรงพยาบาล โรคแทรกซ้อน


การป้องกัน
1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกกำลังกายเป็นประจำ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและวิตามินที่เพียงพอ เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค
2. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้มีอาการหวัด
3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ
4. สวมผ้าปิดจมูกเวลาไอ หรือจาม หากมีอาการป่วยควรระมัดระวังไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น
5. รักษาร่างกายให้อบอุ่นในช่วงอากาศหนาวเย็น


วัคซีนป้องกัน
การป้องกันที่ดี คือ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยฉีดปีละ 1 ครั้ง หลังจากฉีดไป 2 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันจะสูงพอที่จะสามารถป้องกันการติดเชื้อ มักฉีดในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง อย่างไรก็ตาม โรคไข้หวัดใหญ่ไม่ถือว่าเป็นโรคร้ายแรง หากดูแลรักษาตามอาการก็จะหายได้เองภายใน 3-5 วัน ถ้ามีไข้สูงเกิน 3 วัน ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แน่นอน


สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่ info@PhuketHospital.com
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตห่วงใยและแบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น:

 
ThaiBlog.info