วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

คำแนะนำประชาชนเรื่องไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009

สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ตามที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยพบผู้ป่วยจากโรคนี้ในประเทศเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศในยุโรป รวมทั้งประเทศแถบเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วย

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 คืออะไร

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในคนแพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 (A/H1N1) ซึ่งเป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยพบในสุกรและคน เชื้อนี้สามารถถูกทำลายด้วยความร้อนจากการปรุงอาหารที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้น ไป

อาการ
อาการใกล้เคียงกับอาการไข้หวัดใหญ่ที่พบปกติ เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ไอ เจ็บคอ อาจมีอาเจียน ท้องเสีย ถ้าอาการไม่รุนแรงส่วนใหญ่หายป่วยโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล หากรุนแรงจะมีอาการหอบ เหนื่อย ไอมาก เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก และเสียชีวิตได้เนื่องจากมีอาการของปอดอักเสบรุนแรง

โรคนี้ติดต่อได้อย่างไร
คนส่วนใหญ่ติดโรคนี้จากการถูกผู้ป่วยไอ จาม รดโดยตรง เนื่องจากมีเชื้อไวรัสอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย แต่บางรายอาจติดเชื้อทางอ้อม ผ่านมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก และตา เช่น การแคะจมูก การขยี้ตา ไม่ติดต่อจากการกินเนื้อหมู

วัคซีน และการรักษา
ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้ สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดนี้ได้ หากมีผู้ป่วยในประเทศไทย และจำเป็นต้องใช้ยารักษา ได้มีการสำรองยานี้ไว้แล้ว

การเตรียมตัวรับสถานการณ์
คนที่ไม่มีอาการ
- เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ดื่มน้ำสะอาด และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงการใช้มือหรือสิ่งต่างๆ สัมผัสตา ปาก จมูก
- ถ้ามีอาการไอ หรือจาม ให้ไอหรือจามใส่แขนเสื้อ หรือสวมหน้ากากอนามัย
- หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด พื้นที่เสี่ยง หรือแออัด เช่น ศูนย์การค้าโรงภาพยนตร์ เป็นต้น
- หมั่นล้างมือบ่อยๆ การล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ ให้ล้างด้วยสบู่ หรือน้ำยาล้างมือและล้างนานอย่างน้อย ๒๐ วินาที

- ติดตามสถานการณ์ และคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
- สำรองสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น น้ำ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา ฯลฯ ให้เพียงพออย่างน้อย ๒ สัปดาห์ เพราะหากมีอาการจะต้องหยุดงาน และพักรักษาตัวที่บ้าน
- สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ควรขอยาจากหมอมาเผื่อไว้อย่างน้อย 2-3 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลบ่อยๆ


คนที่มีอาการไข้หวัดใหญ่
- ถ้ามีอาการป่วยไม่รุนแรง เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ไอ เจ็บคอ ส่วนใหญ่จะหายเอง ให้ลาหยุดพักรักษาตัวที่บ้าน ถ้าเป็นเด็กนักเรียนให้หยุดเรียน หากมีข้อสงสัยให้โทรศัพท์ปรึกษาเจ้าหน้าที่
- สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา เพราะหากมีอาการไอ จาม จะได้ไม่แพร่เชื้อ
- ถ้ามีอาการป่วยรุนแรง เช่น เป็นมาแล้ว 3 วัน อาการไม่ดีขึ้น และมีอาการไอมาก เหนื่อย หอบ เจ็บหน้าอก “ให้ใส่หน้ากากอนามัย” และไปพบแพทย์

- สามารถกินฟ้าทะลายโจร ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้งได้ จะทำให้อาการเจ็บคอ และไข้ ลดลง
- หมั่นล้างมือบ่อยๆ
- หลีกเลี่ยงการใช้มือที่เปื้อนเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ไปสัมผัสสิ่งต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู โทรศัพท์ เป็นต้น


หากมีคำถามเพิ่มเติมให้ปรึกษาที่สถานีอนามัย โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ติดตามข่าวสารล่าสุดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ที่ http://www.phukethospital.com/
info@PhuketHospital.com

ไม่มีความคิดเห็น:

 
ThaiBlog.info