วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้เป็นโรคติดต่อระหว่งคนสู่คน ไม่พบว่ามีการติดต่อมาจากหมู ดังนั้นจึงสามารถรับประทานเนื้อหมู หรือผลิตภัณฑ์จากหมูได้อย่างปลอดภัย

สาเหตุของโรค
เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) ซึ่งเป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยพบทั้งในหมูและในคน โดยเกิดจากการผสมสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของหมูเป็นส่วนใหญ่ และมีสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน และเชื้อไข้หวัดที่พบในนกด้วย

คนติดโรคนี้ได้อย่างไร
คนส่วนใหญ่ติดโรคไข้หวัดใหญ่จากการถูกผู้ป่วยไอ จามรดโดยตรง เนื่องจะจากมีเชื้อไวรัสอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย แต่บางรายอาจได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ลูกบิดประตู โทรศัพท์ แก้วน้ำ เป็นต้น

อาการของโรค
อาการใกล้เคียงกับอาการโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบตามปกติ เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้าเนื้อ ไอ เจ็บคอ อาจมีอาเจียน และท้องเสียด้วย จุดต่างจากไข้หวัดทั่วไปคือ ไข้มักจะสูง และอาจเกิดอาการหายใจลำบาก

คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
1. หากไม่จำเป็น ควรเลื่อนหรือชะลอการเดินทางไปยังประเทศที่เกิดการระบาดจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2. หากจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่เกิดการระบาด ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอ จาม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางการในพื้นที่นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด
3. ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เกิดการระบาด ถ้ามีอาการของไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ ภายใน 7 วัน หลังจากเดินทางกลับ ให้รีบปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการรักษาและคำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างเข้มงวด
4. สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงโดย
4.1 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ดื่มน้ำสะอาดให้พอเพียง
4.2 หมั่นล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการไอ จาม
4.3 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
4.4 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ


แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้คุณด้วยความห่วงใย โดย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
http://www.phukethospital.com/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@PhuketHospital.com

ไม่มีความคิดเห็น:

 
ThaiBlog.info