วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552

ท้องเสีย

ท้องเสียเป็นโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ โรคท้องเสียนั้นอาจมีอาการอื่นร่วมด้วยได้ เช่น ถ้าพบมีอาเจียนก่อนจะมีท้องเสียอาจจะเป็นอาการของโรคอาหารเป็นพิษ ในบางรายอาจมีปวดท้องร่วมด้วย บางรายอาจมีไข้ ซึ่งก็มักจะมีการติดเชื้อในโรคระบบทางเดินอาหาร

โรคท้องเสียนั้นโดยทั่วไปมักพบบ่อยในช่วงฤดูร้อน เพราะมีแมลงวันซึ่งเป็นพาหะที่สำคัญเป็นจำนวนมาก เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของท้องเสียส่วนใหญ่จะปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่ปรุงไว้นาน และมีแมลงวันตอม

การรักษา
การรักษาจะมีวิธีการรักษาและปฏิบัติตนที่แตกต่างกันตามอาการและสาเหตุของโรค
- ถ้าอาการท้องเสียไม่รุนแรง รักษาและดูแลตนเองโดยการรับประทานอาหารอ่อน หรืออาจดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่เสียไป ซึ่งเกลือแร่นี้อาจเป็นเกลือแร่ผง ซึ่งต้องมาละลายกับน้ำต้มสุก หรือเป็นน้ำเกลือแร่ที่ผสมแล้วก็ได้
- ไม่ควรดื่มนม ควรงดผักผลไม้ชั่วคราวจนกว่าอาการท้องเสียจะดีขึ้น
- ไม่ควรกินยาแก้ท้องเสียจำพวกยาที่ทำให้หยุดถ่ายโดยไม่จำเป็น เพราะอาจมีผลเสียทำให้มีท้องอืดหรืออาการแทรก ซ้อนอื่นๆ ได้
- หากมีอาการไข้และปวดท้องร่วมกับอาการท้องเสียแสดงว่าอาจจะมีการติดเชื้อในลำไส้ร่วมด้วยควรรีบไปพบแพทย์
- ถ้าหากผู้ป่วยถ่ายจำนวนมากและบ่อย ควรรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีอาการช็อคหมดสติได้

ป้องกันตนเองจาก “ท้องเสีย”
- ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหารและรับประทานอาหารทุกครั้ง
- รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือทุกครั้งหลังจากออกจากห้องน้ำ หรือเปลี่ยนผ้าอ้อมทุกครั้ง
- รับประทานอาหารและน้ำดื่มที่สุกและสะอาด
- เมื่อเกิดท้องเสียให้ดื่มนํ้าอุ่น รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย และพักผ่อนมากๆ
- รับประทานผงนํ้าตาลเกลือแร่ ห้ามเด็กดื่มน้ำหวาน หรือน้ำผลไม้ในปริมาณมากเกินความจำเป็น เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้ถ่ายอุจจาระมาก
- ห้ามดื่มนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค หรือรับประทานอาหารไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะที่อาจมีเชื้อโรคเจือปน
- ดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน


แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้คุณด้วยความห่วงใย “ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ info@PhuketHospital.com

เว็บไซต์ : www.PhuketHospital.com

ไม่มีความคิดเห็น:

 
ThaiBlog.info